1ος Πυλώνας

 
ΔΠΧΠ-Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 
Ανάπτυξη Στρατηγικής
 
Αριστοποίηση Φορολογικού Αποτελέσματος
 
Εταιρική Διακυβέρνηση
 
Λοιπές Υπηρεσίες
 

2ος Πυλώνας

 
One-stop-shop
 
Λίκνο Επιχειρηματικότητας
 
1ος Πυλώνας
Αριστοποίηση Φορολογικού Αποτελέσματος
Λοιπές Υπηρεσίες

Εταιρική Διακυβέρνηση

 • Σύνταξη Διαγνωστικής Μελέτης (SOX), με αντικείμενο την αξιολόγηση του βαθμού ανταπόκρισης στο στόχο
  • της αύξησης της αξίας της επένδυσης των μετόχων,
  • εξυπηρετώντας παράλληλα τα συμφέροντα των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών και των τρίτων,
  • με ταυτόχρονη διαχείριση του κινδύνου και
  • μείωση του κόστους δανεισμού.
 • Διαχείριση και υλοποίηση του έργου της αφομοίωσης και του επιτυχούς προσανατολισμού στελεχών και οργάνωσης στην υλοποίηση των
  • εταιρικών στόχων,
  • στρατηγικών πλάνων,
  • τη διαφάνεια των αποτελεσμάτων και
  • τη μείωση του συνολικού κινδύνου
 
Αριστοποίηση Φορολογικού Αποτελέσματος
Λοιπές Υπηρεσίες

KEY Consultants © 2006-2013