1ος Πυλώνας

 
ΔΠΧΠ-Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 
Ανάπτυξη Στρατηγικής
 
Αριστοποίηση Φορολογικού Αποτελέσματος
 
Εταιρική Διακυβέρνηση
 
Λοιπές Υπηρεσίες
 

2ος Πυλώνας

 
One-stop-shop
 
Λίκνο Επιχειρηματικότητας
 
1ος Πυλώνας
One-stop-shop

Λίκνο Επιχειρηματικότητας

  • Παροχή υπηρεσιών «πακέτου», όπου νέοι επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών της ομάδας One - Stop - Shop προκειμένου να παραμείνουν απερίσπαστοι από τις λειτουργίες του Back Office στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού τους οράματος.
 
One-stop-shop

KEY Consultants © 2006-2013