1ος Πυλώνας

 
ΔΠΧΠ-Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 
Ανάπτυξη Στρατηγικής
 
Αριστοποίηση Φορολογικού Αποτελέσματος
 
Εταιρική Διακυβέρνηση
 
Λοιπές Υπηρεσίες
 

2ος Πυλώνας

 
One-stop-shop
 
Λίκνο Επιχειρηματικότητας
 
2ος Πυλώνας
Λίκνο Επιχειρηματικότητας

One-Stop-Shop

  • Επιστασία λογιστηρίων, ενημέρωση λογιστικών βιβλίων, έκδοση στοιχείων, υποβολή δηλώσεων και προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων
  • Σύνταξη Μισθοδοσίας, απόδοση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, μεταφορά σε τραπεζικούς λογαριασμούς εργαζομένων
  • Εταιρική υποστήριξη και τήρηση των απαιτήσεων του νόμου, (διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών, αντιπροσώπευσης διοικούντων και μετόχων βάσει πληρεξουσίων, τήρησης των κατά νόμο πρακτικών και μεταφορά της νόμιμης έδρας στις εγκαταστάσεις της ΚΕΥ)
  • Προετοιμασία συμβολαίων πελατών για σχέσεις με πελάτες τους, προμηθευτές, προσωπικό, μετόχους, τρίτους και εξασφάλιση υπηρεσιών ελαχιστοποίησης του συνολικού κινδύνου μέσω νομικών, ασφαλιστικών και λοιπών υπηρεσιών τρίτων
  • Προσλήψεις προσωπικού για λογαριασμό πελατών για τις λειτουργίες του Back Office και εκπαίδευση του στις εγκαταστάσεις της ΚΕΥ, ή των πελατών
  • Οργάνωση Σεμιναρίων ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας
 
Λίκνο Επιχειρηματικότητας

KEY Consultants © 2006-2013