1ος Πυλώνας

 
ΔΠΧΠ-Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 
Ανάπτυξη Στρατηγικής
 
Αριστοποίηση Φορολογικού Αποτελέσματος
 
Εταιρική Διακυβέρνηση
 
Λοιπές Υπηρεσίες
 

2ος Πυλώνας

 
One-stop-shop
 
Λίκνο Επιχειρηματικότητας
 
1ος Πυλώνας
Εταιρική Διακυβέρνηση

Λοιπές Υπηρεσίες

Αξιολόγηση και ανασχεδιασμός

  • Της τρέχουσας χρηματοδοτικής δομής της επιχείρησης και υποστήριξη των θέσεων της σε διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν.
  • Της εφοδιαστικής αλυσίδας- Logistics.
  • Του χρησιμοποιούμενου Μηχανογραφικού Συστήματος και της μετάβασης σε νέο.
  • Του Συστήματος Πληροφόρησης της Διοίκησης (MIS).
  • Του χώρου γραφείων ή/και της επιλογής νέου και διαχείρισης του έργου της μετεγκατάστασης.
 
Εταιρική Διακυβέρνηση

KEY Consultants © 2006-2013