ΕΤΑΙΡΟΙ

Γρηγόρης Ταπεινός
 
Γιάννης Περίδης
 

ΑΜΕΣΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Θεόδωρος Μαλτζής
 
Κώστας Τσιώκος
 
Δημήτρης Λιάτσος
 

Στελεχιακό Δυναμικό

Δημήτρης Λιάτσος

Ο Δημήτρης είναι εταίρος της ΚΕΥ με εστίαση στη Λογιστική, τη Φορολογία Εταιρειών και την λειτουργία Service Bureau.

Έχει συμπληρώσει 15 χρόνια εμπειρίας αρχικά ως στέλεχος εταιρείας παροχής Λογιστικών - Φοροτεχνικών Υπηρεσιών και στη συνέχεια δημιουργώντας τη δική του εταιρεία παροχής Λογιστικών - Φοροτεχνικών υπηρεσιών, με εκτεταμένη εμπειρία Φορολογικών Ελέγχων και τακτοποίησης φορολογικών διαφορών, Συγχωνεύσεων και Απορροφήσεων.

Έχει Άδεια Λογιστή - Φοροτεχνικού Γ΄ Τάξης του ΟΕΕ.

KEY Consultants © 2006-2013