ΕΤΑΙΡΟΙ

Γρηγόρης Ταπεινός
 
Γιάννης Περίδης
 

ΑΜΕΣΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Θεόδωρος Μαλτζής
 
Κώστας Τσιώκος
 
Δημήτρης Λιάτσος
 

Στελεχιακό Δυναμικό

Θόδωρος Μαλτζής

Ο Θόδωρος είναι εταίρος της ΚΕΥ με εστίαση στη διαχείριση και λειτουργία Service Bureau, τη Φορολογία και τη Λογιστική IFRS. Έχει συμπληρώσει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία ως διευθυντικό στέλεχος Λογιστικών και Φορο-τεχνικών Επιχειρήσεων.

Έχει Άδεια Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης του ΟΕΕ, Δίπλωμα IFRS του Association of International Accountants, UK, MSc στη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Stirling University, UK και είναι απόφοιτος του Οικονομικού τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟ&ΕΕ).

KEY Consultants © 2006-2013