ΕΤΑΙΡΟΙ

Γρηγόρης Ταπεινός
 
Γιάννης Περίδης
 

ΑΜΕΣΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Θεόδωρος Μαλτζής
 
Κώστας Τσιώκος
 
Δημήτρης Λιάτσος
 

Στελεχιακό Δυναμικό

Γιάννης Περίδης

Ο Γιάννης είναι εταίρος της ΚΕΥ με εστίαση στη Μηχανογράφηση, τα Expert Systems και το Reporting. Έχει συμπληρώσει 30 χρόνια εμπειρίας, από τα οποία τα πρώτα 10 ως στέλεχος Λογιστηρίου, ενώ τα υπόλοιπα, αρχικά ως στέλεχος εταιρείας ανάπτυξης μηχανογραφικών εφαρμογών για mainframes και στη συνέχεια ως ανεξάρτητος Προγραμματιστής-Αναλυτής, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στη σύνταξη προγραμμάτων Βιομηχανικής Κοστολόγησης, Μισθοδοσίας και ανάπτυξης εφαρμογών object oriented.

Έχει Δίπλωμα μακροχρόνιας εκπαίδευσης στo Προγραμματισμό και την Ανάλυση από το ΕΛΚΕΠΑ και είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

KEY Consultants © 2006-2013