ΕΤΑΙΡΟΙ

Γρηγόρης Ταπεινός
 
Γιάννης Περίδης
 

ΑΜΕΣΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Θεόδωρος Μαλτζής
 
Κώστας Τσιώκος
 
Δημήτρης Λιάτσος
 

Στελεχιακό Δυναμικό

Η ΚΕΥ βασίζεται στην εμπειρία των στελεχών της, σε ότι αφορά τις ισχύουσες πρακτικές και την εφαρμογή νόμων και ρυθμίσεων που αφορούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό και το εξωτερικό και έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της ΚΕΥ είναι

  • Η ιδιαίτερα σημαντική αποδεδειγμένη εμπειρία πρώτης γραμμής των στελεχών της σε θέσεις ευθύνης υλοποίησης έργων
  • Η αποτελεσματική συμβουλευτική δράση πελατών, με αντικείμενο την περαιτέρω αναβάθμιση της παραγωγικότητάς τους.
  • Η εμπειρία από ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις εξαιρετικής επικοινωνίας γιατί είναι σε θέση να ακούν και «μιλούν την ίδια γλώσσα» με τους πελάτες.

KEY Consultants © 2006-2013