ΕΤΑΙΡΟΙ

Γρηγόρης Ταπεινός
 
Γιάννης Περίδης
 

ΑΜΕΣΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Θεόδωρος Μαλτζής
 
Κώστας Τσιώκος
 
Δημήτρης Λιάτσος
 

Στελεχιακό Δυναμικό

Γρηγόρης Ταπεινός

Ο Γρηγόρης είναι Γενικός Διευθυντής της ΚΕΥ. Έχει συμπληρώσει 25 χρόνια εμπειρίας ως στέλεχος Ελληνικών και Πολυεθνικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, από τα οποία 15 ως Οικονομικός Διευθυντής, ενώ 7 ως Ελεγκτής και Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ασχολήθηκε με τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, IFRS και US GAAP Reporting, Διοίκηση Προσωπικού, SOX και Εταιρική Διακυβέρνηση, Στρατηγικό Σχεδιασμό, Διοίκηση Έργων, Διαχείριση Αλλαγής, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις και Φορολογία Διεθνών Δραστηριοτήτων.

Έχει Άδεια Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης του ΟΕΕ, Δίπλωμα IFRS του Association of International Accountants, UK, MBA με δύο ειδικεύσεις, στη Λογιστική και στις Εμπορικές Εφαρμογές Υπολογιστών του Hofstra University, NY και είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟ&ΕΕ).

KEY Consultants © 2006-2013