ΕΤΑΙΡΟΙ

Γρηγόρης Ταπεινός
 
Γιάννης Περίδης
 

ΑΜΕΣΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Θεόδωρος Μαλτζής
 
Κώστας Τσιώκος
 
Δημήτρης Λιάτσος
 

Στελεχιακό Δυναμικό

Κώστας Τσιώκος

Ο Κώστας είναι εταίρος της ΚΕΥ με εστίαση στην υποστήριξη Εισηγμένων Ομίλων στο ΧΑΑ στη Λογιστική IFRS, και τη Φορολογία Εταιρειών και Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Έχει συμπληρώσει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, αλλά και ως ανεξάρτητος Λογιστής-Φοροτεχνικός.

Έχει Άδεια Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης του ΟΕΕ, Δίπλωμα IFRS του Association of International Accountants, UK και είναι απόφοιτος του Οικονομικού τμήματος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

KEY Consultants © 2006-2013